Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Η (Αληθινή) Επιστήμη Αποδεικνύει Γιατί οι Αγελάδες ΔΕΝ Προκαλούν την Υπερθέρμανση του Πλανήτη

Μετάφραση: Απολλόδωρος. Ένας κτηνοτρόφος περίμενε υπομονετικά στο πρόσφατο ενεργειακό συνέδριο Schachter στο Κάλγκαρι του Καναδά, ενώ εγώ μιλούσα σε μια επιχειρηματία για το γιατί το μεθάνιο δεν είναι το επικίνδυνο αέριο του θερμοκηπίου που λέει η κυβέρνηση του Καναδά ότι είναι....


Δεν έχαψε το επιχείρημά μου και έφυγε χωρίς να αγοράσει το βιβλίο μου.

Αφού άκουσε την αποτυχημένη τοποθέτησή μου, ο κτηνοτρόφος μου πρότεινε να παρακολουθήσω αυτό το βίντεο του Dr. Thomas Sheahen που βασίζεται σε αυτή την παρουσίαση.

Ανησυχεί επειδή ο Καναδάς σηματοδοτεί ότι θα ακολουθήσει τις Κάτω Χώρες και τη Σρι Λάνκα στη σημαντική μείωση των εκπομπών μεθανίου (CH4) και οξειδίου του αζώτου (N2O) από τη γεωργία.

Καθώς τα βοοειδή του τρέφονται με καλλιέργειες που καλλιεργούνται με αζωτούχο λίπασμα (το λίπασμα παράγει N2O και στη συνέχεια παράγει CH4 στο πεπτικό τους σύστημα), ο βιοπορισμός του κτηνοτρόφου απειλείται από τους προτεινόμενους νέους κανονισμούς.

Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί του για να του εξηγήσω το μήνυμα του Dr. Sheahen σε απλή γλώσσα, ώστε να το μοιραστεί με την κτηνοτροφική του κοινότητα. Στη συνέχεια αγόρασε ένα αντίγραφο του βιβλίου μου και τώρα του απαντώ.
Αυτό αλλάζει τα πάντα.

Το βίντεο του Dr. Sheahen είναι μια περίληψη από επιστήμονα προς επιστήμονα μιας εργασίας που γράφτηκε από δύο διακεκριμένους φυσικούς, τον Dr. W. A. van Wijngaarden και τον Dr. W. Happer.

Προσδιόρισαν ότι η σημερινή επίδραση του μεθανίου και του οξειδίου του αζώτου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι αμελητέα, και θα εξακολουθούσε να είναι αμελητέα ακόμη και αν υπήρχαν πολλά περισσότερα πολλαπλάσια από αυτά στην ατμόσφαιρα.

Οι υπολογισμοί τους επιβεβαιώνονται από δεδομένα που έχουν παρατηρηθεί από δορυφόρους, γεγονός που καθιστά τις εξισώσεις τους συμβατές με την επιστημονική μέθοδο.

Οι υπολογισμοί και η μέθοδος των Wijngaarden και Happer έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και της κυβέρνησης του Καναδά ότι το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Τι έκαναν οι Wijngaarden και Happer

Οι Wijngaarden και Happer ανέπτυξαν τα μαθηματικά για τον ακριβή υπολογισμό της επίδρασης των αερίων του θερμοκηπίου για τα πέντε πιο σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου και του οξειδίου του αζώτου.

Η εργασία γράφτηκε από διδάκτορες της φυσικής για διδάκτορες της φυσικής, και το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των 59 σελίδων αποτελείται από περίπλοκους υπολογισμούς που μπορούν να ακολουθήσουν και να κατανοήσουν μόνο λίγοι εκλεκτοί (δεν είμαι ένας από αυτούς, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Mark Ramsay, P. E., για τις πολύτιμες ιδέες και διευκρινίσεις του).

Αλλά δεν χρειάζεται να καταλάβουμε τις εξισώσεις για να κατανοήσουμε την έννοια που περιγράφουν, διότι η απόδειξη είναι ότι οι φυσικές παρατηρήσεις υποστηρίζουν τα αποτελέσματά τους.

Οι Wijngaarden και Happer γνώριζαν από την προηγουμένως καθιερωμένη επιστήμη ότι η Γη απορροφά ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος από τον ήλιο και την απελευθερώνει ως υπέρυθρη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, δηλαδή θερμική ενέργεια.

Γνώριζαν επίσης πόσο από κάθε μήκος κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας απελευθερώνεται και πώς αυτό διαφέρει γύρω από τον πλανήτη.

Ανέφεραν τη Σαχάρα, όπου απελευθερώνεται πολλή υπέρυθρη ακτινοβολία πάνω από το καυτό τοπίο και πολύ λίγη υγρασία- τη Μεσόγειο, όπου απελευθερώνεται λιγότερη ακτινοβολία πάνω από το ζεστό νερό και υψηλή υγρασία- και την Ανταρκτική, όπου απελευθερώνεται ελάχιστη υπέρυθρη ακτινοβολία πάνω από τον πάγο.

Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν πόσο από κάθε μήκος κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που παράγεται από κάθε περιοχή διαφεύγει από τη γήινη ατμόσφαιρα στο διάστημα. Η συνολική διαφορά μεταξύ της θερμικής ακτινοβολίας της Γης και αυτής που διαφεύγει στο διάστημα είναι αυτή που απορροφάται από τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας, και αυτό ονομάζεται φαινόμενο των αερίων του θερμοκηπίου.

Είναι αυτό που κάνει την επιφάνεια της Γης θερμότερη (συν 15°C) από την επιφάνεια της Σελήνης (μείον 19°C).

Οι υπολογισμοί των Wijngaarden και Happer προέβλεψαν με αξιοσημείωτη ακρίβεια την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας για καθένα από τα πέντε αέρια του θερμοκηπίου πάνω από τη Σαχάρα, τη Μεσόγειο και την Ανταρκτική. Ταίριαζαν σχεδόν απόλυτα με τα παρατηρούμενα δορυφορικά δεδομένα.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η αντιστοίχιση ενός υπολογιστικού μοντέλου με τα παρατηρούμενα δεδομένα είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιστημονική μέθοδος. Τα δορυφορικά δεδομένα επαληθεύουν το υπολογιστικό μοντέλο.

Τα μοντέλα της IPCC, και υπάρχουν πάνω από εκατό τέτοια μοντέλα, αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό. Προβλέπουν σταθερά υψηλότερη υπερθέρμανση του πλανήτη σε σύγκριση με τις φυσικά παρατηρούμενες θερμοκρασίες διαχρονικά.
Τι σημαίνει αυτό;

Στο σημερινό μείγμα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, το νερό αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του φαινομένου του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε ποσοστό περίπου 25% και όλα τα άλλα αέρια, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου και του οξειδίου του αζώτου, είναι ασήμαντα.

    [Σημείωση για τον αναγνώστη: Συχνά το νερό αναφέρεται ως πολύ μεγαλύτερος συντελεστής του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι υπολογισμοί και οι δορυφορικές μετρήσεις έγιναν σε συνθήκες καθαρού ουρανού. Σε μια ξεχωριστή διάλεξη, ο Dr. Happer επιβεβαιώνει ότι όταν προστεθούν τα σύννεφα (τα οποία αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από μόρια νερού συνδεδεμένα με σωματίδια αερολύματος), η συνεισφορά του νερού είναι 90 έως 95 τοις εκατό του συνολικού φαινομένου των αερίων του θερμοκηπίου].

Η IPCC θα ήθελε να αγνοήσετε τους υδρατμούς και να σκεφτείτε ότι αν το διοξείδιο του άνθρακα ήταν μια μάνικα κήπου που τροφοδοτεί την υπερθέρμανση του πλανήτη, τότε το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου θα ήταν μια μάνικα φωτιάς.

Η πραγματικότητα είναι ότι, όταν πρόκειται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν το διοξείδιο του άνθρακα είναι μια μάνικα κήπου, τότε το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου είναι το καθένα μια βρύση που στάζει, και οι υδρατμοί είναι μια μάνικα φωτιάς.

Οι Winjgaarden και Happer αναγνωρίζουν ότι το μεθάνιο είναι 30 φορές πιο ισχυρό ως αέριο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα, παρόμοια με τη θέση της IPCC ότι είναι 25 φορές πιο ισχυρό.

Αλλά αυτό ισχύει ανά μόριο, και δεν υπάρχουν πολλά μόρια μεθανίου στην ατμόσφαιρα για να συμβάλουν ουσιαστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Υπολόγισαν επίσης πόσο θα αυξανόταν η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου αν διπλασιαζόταν η συγκέντρωση κάθε αερίου:

    “ Ο διπλασιασμός καθεμιάς από τις σημερινές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου ή οξειδίου του αζώτου αυξάνει κάθε ένα από τα φαινόμενα των αερίων του θερμοκηπίου μόνο κατά μερικά τοις εκατό.

Σε μια διάλεξη σχετικά με το ίδιο έγγραφο, ο Winjgaarden έδωσε ένα εύρος του τι σημαίνει ο διπλασιασμός της επίδρασης των αερίων του θερμοκηπίου για το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο όσον αφορά την αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας.

Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα περίπου 410 μέρη ανά εκατομμύριο και αυξάνεται με ρυθμό 2,3 μέρη ανά εκατομμύριο κάθε χρόνο- θα χρειαστούν 180 χρόνια για να διπλασιαστεί.

Χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς του καθαρού ουρανού, αυτό θα πρέπει να ισοδυναμεί με αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους μεταξύ 1,4°C και 2,3°C, ανάλογα με το πώς μεταβάλλεται η υγρασία. Η μέση τιμή είναι 1,8°C σε 180 χρόνια, με αποτέλεσμα μια τάση θέρμανσης 0,1°C ανά δεκαετία.

    [Σημείωση για τον αναγνώστη: Αυτό ταιριάζει με την τάση αύξησης της θερμοκρασίας των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών του Dr. Roy Spencer με βάση τους δορυφόρους, η οποία είναι 0,1 C ανά δεκαετία].

Η συγκέντρωση του μεθανίου στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα περίπου 1,8 μέρη ανά εκατομμύριο και αυξάνεται από όλες τις φυσικές και ανθρώπινες πηγές με ρυθμό 0,0076 μέρη ανά εκατομμύριο κάθε χρόνο. Θα χρειαστούν 240 χρόνια για να διπλασιαστεί.

Για κάθε νέο μόριο μεθανίου που βγαίνει στον αέρα, υπάρχουν 300 μόρια νέων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά το μόριο του μεθανίου είναι 30 φορές πιο ισχυρό ως αέριο του θερμοκηπίου.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η ποσότητα του μεθανίου διπλασιαστεί, θα προκαλέσει μόνο το ένα δέκατο (30/300) της παγκόσμιας θέρμανσης που συμβαίνει όταν διπλασιαστεί το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό ανέρχεται σε 0,18°C σε 240 χρόνια ή 0,008°C ανά δεκαετία.

Η προσθήκη του 30 φορές ισχυρότερου μορίου του μεθανίου στην ατμόσφαιρα, αλλά με το 1/300 του ρυθμού του διοξειδίου του άνθρακα, έχει ως αποτέλεσμα μια τάση θέρμανσης στο επίπεδο του εδάφους μόλις 8% αυτής που προκαλεί το διοξείδιο του άνθρακα. Και το διοξείδιο του άνθρακα θα χρειαζόταν έναν αιώνα για να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 1°C.

Το μεθάνιο θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα από 1.000 χρόνια για να θερμάνει τον πλανήτη κατά 1°C, περισσότερο αν τυχαίνει να έχουμε σύννεφα.

Σε μια επόμενη εργασία, οι Happer και Winjgaarden δημοσίευσαν συγκρίσιμα νούμερα για το οξείδιο του αζώτου. Το Ν2Ο είναι 230 φορές πιο ισχυρό από το CO2 ως αέριο του θερμοκηπίου (αυτό είναι επίσης ο τίτλος της IPCC και των μέσων ενημέρωσης που φοβούνται).

Σήμερα η ατμοσφαιρική συγκέντρωσή του είναι 0,34 μέρη ανά εκατομμύριο και αυξάνεται κατά 0,00085 μέρη ανά εκατομμύριο κάθε χρόνο. Θα χρειαστούν 400 χρόνια για να διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα μια τάση θέρμανσης 0,006°C ανά δεκαετία.

Θα χρειαζόταν το οξείδιο του αζώτου πολύ περισσότερο από 1.500 χρόνια για να θερμανθεί ο πλανήτης κατά 1°C. Αυτός είναι ο αριθμός που δεν σας λένε τα μέσα ενημέρωσης. Θα χρειαζόταν ακόμη περισσότερο χρόνο αν τύχαινε να έχουμε σύννεφα.
Στον κτηνοτρόφο κοντά στο Calgary (ή οπουδήποτε αλλού)

Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τα μαθηματικά για να αποδεχτείς τα αποτελέσματα όταν ανεξάρτητες παρατηρήσεις επαληθεύουν το μαθηματικό μοντέλο. Σε αντίθεση με τα μοντέλα της IPCC, οι υπολογισμοί είναι συμβατοί με την επιστημονική μέθοδο.

Ο μη ειδικός μπορεί να αισθάνεται άνετα αποδεχόμενος το μήνυμα του βίντεο του Dr. Sheahen -ότι η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου από το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου είναι αμελητέα- επειδή τα δορυφορικά δεδομένα το επιβεβαιώνουν.

    ” Αυτό αλλάζει τα πάντα: Οι αγελάδες δεν προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ούτε τα λιπάσματα με βάση το άζωτο.

Ο Ron Barmby (www.ronaldbarmby.ca) είναι επαγγελματίας μηχανικός με πτυχίο Bachelor και Master, του οποίου η 40ετής και πλέον καριέρα στον τομέα της ενέργειας τον έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 40 χώρες σε πέντε ηπείρους. Το βιβλίο του, Sunlight on Climate Change: A Heretic's Guide to Global Climate Hysteria (Amazon, Barnes & Noble), εξηγεί με απλά λόγια την επιστήμη για το πώς λειτουργεί η φυσική και η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας μου αν θέλετε να αγοράσετε ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο, έχει προταθεί για τον ανήσυχο αλλά ανοιχτόμυαλο νέο στη λίστα δώρων σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο ή μέρος αυτού του άρθρου υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια χρήση συνοδεύεται από αναφορά του συγγραφέα και σύνδεσμο στην πηγή του αρχικού άρθρου.

***Δικτυογραφία:

Science Shows Why Cows Don’t Cause Global Warming - Climate Change Dispatch

https://climatechangedispatch.com/science-shows-why-cows-dont-cause-global-warming/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive