Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

ΑΛΜΑΤΑ στο μέλλον με την ... όπισθεν. Πιστοποιητικά …παραθερισμού (Τώρα ...εμβολιασμού). (προ 100ετίας)

Μια, προ 100ετίας περίπου, απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουμαριάς, προεικονίζει, με θαυμαστή ακρίβεια, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, που, όπως διαθρυλείται... θα αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό για τις διεθνείς μετακινήσεις των ευρωπαίων πολιτών. Η «Ανακοίνωση», όπως δημοσιεύτηκε στο φ. 88 της 13 Ιουνίου 1928 της τοπικής εφημερίδας «Αστήρ Βερροίας»:

Ανακοίνωσις

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ὅτι ἡ Κοινότης Κουμαριᾶς (Δόλιανης) ἔλαβεν ἀπόφασιν ὅπως ἐφέτος ἀπαγορεύσῃ τὸν παραθερισμὸν πασχόντων ἐκ μεταδοτικοῦ νοσήματος καὶ ἰδίᾳ φυματιώσεως εἰς τὸ θέρετρον Σελίου-Μαρούσιας.

Δηλοῦται ὅθεν πρὸς τοῦτο ὅτι πάντες οἱ βουλόμενοι νὰ παραθερίσωσι εἰς τὸ ὡς ἄνω θέρετρον δέον νὰ εἶνε ἐφοδιασμένοι διὰ πιστοποιητικῶν δύο τουλάχιστον ἰατρῶν δι᾿ οὗ νὰ ἐμφαίνηται ὅτι δὲν πάσχουν ἐκ μεταδοτικοῦ νοσήματος καὶ ὅτι τὰ πιστοποιητικὰ ταῦτα θὰ ὑπόκεινται εἰς ἔλεγχον παρ᾿ ἰατρῶν τῆς Κοινότητος ἐν δεδομένῃ περιστάσει ἐν Βερροίᾳ καὶ ἐν Ναούσσῃ.

Βέρροια τῇ 25 Μαΐου 1928

(Ἐκ τῆς Κοινότητος Κουμαριᾶς)

Σύντομες υποσημειώσεις:

(α) σε πρωτοσέλιδο σχόλιό του, στο αμέσως επόμενο φύλλο του, ο «Αστέρας» διεκτραγωδεί: «Ἡ φυματίωσις θερίζει τοὺς κατοίκους τῆς πόλεώς μας. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι τὰ 60 % τῆς θνησιμότητος τῶν κατοίκων τῆς πόλεώς μας προέρχονται ἐκ τῆς ἐπαράτου ταύτης νόσου. …»,

(β) Η «ἀπόφασις» περί εφοδιασμού «διὰ πιστοποιητικῶν» τα οποία «θὰ ὑπόκεινται εἰς ἔλεγχον παρ᾿ ἰατρῶν τῆς Κοινότητος» αποτυπώνει , έστω αχνά, την έκταση των τότε αρμοδιοτήτων μιας Κοινότητας,

(γ) Η Κοινότητα Κουμαριάς ιδρύθηκε το 1918, με το Β.Δ. της 28-06-1918 (ΦΕΚ Α΄ 152/09-07-1918), αποτελούμενη από τους Οικισμούς:  Δόλιανη, Ξηρολείβαδο, Άνω Σέλι, Κάτω Σέλι, και Μαρούσια, που αποσπάσθηκαν από τον Δήμο Βέροιας.  Το Άνω Σέλι αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Δόλιανης και εντάχθηκε στον Δήμο Νάουσας με το Β.Δ. της 14-05-1920 (ΦΕΚ Α΄ 112/20-05-1920). Με το Δ. της 01-11-1926 (ΦΕΚ Α΄ 401/12-11-1926) μετονομάσθηκαν: Ο Οικισμός και η Κοινότητα Δόλιανης σε Οικισμό και Κοινότητα Κουμαριάς, ο Οικισμός Κάτω Σέλι σε Κάτω Βέρμιο, και ο Οικισμός Άνω Σέλι σε Άνω Βέρμιο. Η Μαρούσια δεν αναγράφεται ως Οικισμός, ούτε στην «Απαρίθμηση των Κατοίκων των Νέων Επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913» (Β.Δ. της 07-05-1915, ΦΕΚ Α΄ 112/28-03-1915), ούτε στην Απογραφή του 1920 (Β.Δ. της 31-08-1921, ΦΕΚ Α΄ 244/27-12-1921 [μικρή λεπτομέρεια, που ανακαλεί «οἰκήϊα κακά»: το Β.Δ. για την δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απογραφής του 1920 υπογράφεται, από τον τότε Βασιλιά Κωνσταντίνο, στις 31 Αυγούστου 1921, «Ἐν Προύσῃ»…]. Η Κοινότητα Κάτω Βερμίου ιδρύθηκε το 1935, με το Δ. της 05-03-1935 (ΦΕΚ Α΄ 78/10-03-1935), αποσπασθείσα από την Κοινότητα Κουμαριάς, αποτελούμενη από τον ομώνυμο Οικισμό. Απόστολος Ιωσηφίδης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive