Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Θά χάσεις τά πάντα επειδή φοβάσαι ότι θά χάσεις τά πάντα…. άν!….

Υποκύπτεις είς τίς επιταγές τής αντίχριστης κοινωνίας επειδή φοβάσαι πώς άν δέν τό κάνεις θά χάσεις τά πάντα… μά τά πάντα...

Ακριβώς αυτόν θά πάθεις εάν δέν αποφασίσεις νά χάσεις τά δευτερεύοντα καί νά καταλάβεις ότι πρέπει νά αφήσει οπού θά είναι τά πρώτα οπού θά χάσεις είς τόν αρχινισμένον πόλεμον σέ όποια μεταμόρφωση καί άν διεξελιχθεί….

Ό δυσταγμός σού νά αποφορτωθείς τά βάρη τά οποία σέ αργοπορούν θά είναι τό τέλος σού…

Ό δυσταγμός είναι τό νευρικόν σύνστημα τής ήττας….

Η απερισκεψία είναι τό άλλον άκρον, η παράνοια τής παραποφασιστικότητος καί τής παρορμητικότητος….

Τό μέτρον άριστον γάρ….

Σ’ έχουν περικυκλώσει μέ προβλήματα διά νά θολώσει η κρίση καί η ακεραιότητα τής ισοζυγισμένης ψυχολογίας καί νά μήν βλέπεις τίς διεξόδους….

Σέ κάθε περίπτωση είτε οί πολλοί αποφασίσουν νά δεχθούν τό εμβόλιον καί τό οίον εμφύτευμα είτε οί ολίγοι πρέπει νά επιβιώσουν από μόνοι τούς έξω από τή κοινωνία τής φρίκης, υπάρχει επαρκής διέξοδος, αρκεί νά έχεις θέληση καί νά μήν συνυπολογίσεις κανέναν δυστακτικόν παραλυτικόν παράγοντα….

Ιδές τά πράγματα μέ ψυχραιμία, πείσε ανθρώπους ιδικούς σού νά κάνετε τήν έξοδον από τά κλουβιά, κλουβιά σού τό λέγω είναι οί πόλεις….

Εάν οί πόλεις εγκαταλειφθούν καί ό στρατός πάρει τήν εξουσία, κλείσει τά σύνορα, διά νά μήν εισρέουν καινούργιοι βιολογικοί πολέμοι ή αφορμές καί προστατεύσεις τούς ανθρώπους, η πολιτική θά εκλείψει…. Φαίνεται παράξενον έ;….

Εντάξει, τότε φύγε έξω από τόν κλωβόν, εντός κλωβού θά γεννηθούν τά περισσότερα θύματα καί πτώματα….

Έχει γίνει είς τήν γερμανική κατοχή, έχει γίνει σέ αμέτρητες περιπτώσεις καί είναι λογικόν νά καταλάβεις ότι θά επαναγίνει, ακόμη καί εάν δέν γνώριζες ότι έχει επαναγίνει….

Αυτή τή φορά θά γίνει μέ ασχημότερον τρόπον. Οί πόλεις θά ερημώσουν αλλά ενόσω ερημώνουν θά γίνονται τά νεκροταφεία τών κατοίκων τούς…. Ελπίζω ότι καταλαβαίνεις τί σού λέγω….

Δέν έχεις ελπίδα, η πόλη θά γίνει ανθρωποφάγα από πάσα άποψη… Όσον μεγαλύτερη πόλη τόσον μεγαλύτερη ανθρωποφάγα θά γίνει….

Η απομόνωση είναι η λέξη κλειδί διά τό νόημα νά είσαι καί νά παραμείνεις εκτός εμβέλειας κατακρούσεως….

Έναν πλοίον είς τή Σελήνη δέν κινδυνεύει νά κτυπηθεί από έναν δόρυ τής Αφρικής…

Δέν ημπορείς νά φανταστείς αυτή τή στιγμή τί σημαίνει νά κινδυνεύεις συνταυτοχρόνως από τεχνητούς καί φυσικούς λοιμούς, ό πρώτος θά φέρει τόν δεύτερον, λιμούς, ένδειες, εκνευρισμούς, εξαγριώσεις, καταδίωξη τού παράνομου άνομου ψευδονόμου, ασθένειες, κακοτυχίες, απόγνωση, διχασμούς, διχογνωμίες, σύγχυση, τρομοφοβία, άγνοια χειρισμού τής επιβίωσης…. Όχι αυτή τή στιγμή δέν πιστεύεις ότι αυτός ό συμφερτός ευρίσκεται είς τό κατώφλιον τής προσωπικής σού μοίρας!….

Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν τήν εμπνευσμένη ευφυία νά προβλέπουνΘά χάσεις τά πάντα επειδή φοβάσαι ότι θά χάσεις τά πάντα…. άν!…. αυτά τά συμβάντα καί νά προχωρούν είς τήν προεξόφληση τών πρόνοιων εκείνων διά νά επιβιώσουν…

Σύντομα θά πανηγυρίζουμε επειδή επιβιώσαμε ακόμη μία ημέρα, τώρα μέσα μάς είμαστε ευχαριστημένοι επειδή επιβιώνουμε τόν νύν μήνα…. Κατόπιν, θά δοξάζουμε Τόν Θεόν επειδή επιβώσαμε ακόμη μία ώρα, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο… Θά θελήσουμε νά προσευχόμαστε συνεχώς διά νά επιβιώνουμε συνταυτοχρόνως συνεχώς, κάθε αναπνοή καί επιβίωση….

Αυτά θά τά ζήσεις καί δέν θά θυμάσαι κάν ότι έζησες διαφορετικώς δέν θά έχεις χρόνον διά τή μνήμη τού πώς έζησες παρά μόνον πώς θά επιζήσεις τό επόμενον δευτερόλεπτον….

Θά συγκεντρωθείς είς τήν επιβίωση μέχρι νά περάσεις αλώβητος διά πυρός καί σιδήρου από τή σύρρηγγα (καί όχι σήρηγγα) τής παγκαταδίωξης καί τότε μόνον θά ξυπνήσεις από τή σκληρή πραγματικότητα….

Αυτά σού τά λέγω διότι πρίν προλάβεις νά τά συνειδητοποιήσεις θά τά ζήσεις, συμβουλή μού είναι μή χάσεις χρόνον νά τά συνειδητοποιήσεις, αξιοποίησε τόν χρόνον σού διά νά ετοιμασθείς…. μόλις που προλαβαίνεις καί δέν προλαβαίνεις, αμφιγύρνεις επάνω είς τόν ζυγόν τών πλάστιγγων….

Δέν γνωρίζεις πού έχεις φθάσει επειδή δέν συνειδητοποιείς πού σ’ έχουν φθάσει. Είσαι σέ πλήρη αφασία, απλά παραδέξου τό καί προχώρει….

Ετοιμάστου νά εγκαταλείψεις τά πάντα διά νά μήν χάσεις τά πάντα ήτοι εσένα!….

Ένα κάρο τίποτε ή μία γυμνή στιγμή….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

1 σχόλιο:

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive