Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕΕΕ. Στήνουν εκλογικά παιχνίδια με 800.000 ιθαγένειες. ΒΙΝΤΕΟ


Ανησυχία και ερωτήµατα προκαλούν οι κινήσεις της κυβέρνησης το τελευταίο διάστηµα, που κάνουν πολλούς να µιλούν για ενδεχόµενη αλλοίωση του εκλογικού σώµατος µέχρι και την τελευταία στιγµή πριν από τις κάλπες, κάτι που φυσικά, αν συµβεί, θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσµα!...
Πρώτο και κυριότερο αντικείµενο συζήτησης ανάµεσα σε εκλογικούς αναλυτές είναι οι αλλαγές στο πλαίσιο απονοµής της ιθαγένειας, ενώ δεν περνά απαρατήρητη και η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, που εκκρεµεί ακόµα από το υπουργείο Εσωτερικών. Μόλις γίνει, αναµένεται να προσθέσει ακόµα 100.000 ψηψοφόρους στο εκλογικό σώµα, τους 17άρηδες, δηλαδή, που συµπλήρωσαν φέτος το νέο όριο ηλικίας και ψηφίζουν για πρώτη φορά.

Οι ίδιοι αναλυτές θυµίζουν, µάλιστα, ότι πέρυσι τέτοια εποχή, ενώπιον του τότε υπουργού Εσωτερικών και νυν γραµµατέα του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, ο ειδικός γραµµατέας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, Λάµπρος Μπαλτσιώτης, είχε κάνει λόγο για ιθαγένεια-εξπρές σε 800.000 αλλοδαπούς. «Η ιθαγένεια αφορά σχεδόν το 10% του πληθυσµού που διαβιοί στη χώρα», είχε πει ο κ. Μπαλτσιώτης, δίνοντας στη συνέχεια ορισµένα άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία: «Εχουµε δηλαδή νόµιµα διαµένοντες ανθ ρώπους, γύρω στις 600.000 υπηκόους τρίτων χωρών, περί τις 150.000 υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τουλάχιστον 50.000 µε διάφορες ειδικές άδειες παραµονής, περίπου 50.000 οµογενείς που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια και ασυλούχους ή αιτούντες άσυλο. Μιλάµε, δηλαδή, για πληθυσµό τουλάχιστον 800.000 ατόµων που διαβιοί νοµίµως στη χώρα. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι, όσοι παραµείνουν στη χώρα και συνδεθούν µε αυτήν τη χώρα, και οι περισσότεροι όπως θα σας πω στη συνέχεια, έχουν ήδη συνδεθεί µε αυτήν, έχουν µακροχρόνια παραµονή, είναι αυτοί που δικαιούνται ιθαγένεια».

Η διευκόλυνση στην παροχή ιθαγένειας γίνεται πράξη µε το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε προχθές από την Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου. Η ψήφιση του νοµοσχεδίου αυτού µόλις δύο µήνες πριν από τις κάλπες των ευρωεκλογών και των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών -ενδεχοµένως και των εθνικών εκλογών- δηµιουργεί υπόνοιες για εξυπηρέτηση προεκλογικών σκοπιµοτήτων. Αφού σε πολλές περιπτώσεις µε σαφώς πιο νόµιµο, πλέον, και µεθοδικό τρόπο θυµίζουν τις έκτακτες «ελληνοποιήσεις» του ΠΑΣΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του ’90

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Συγκεκριµένα, µε τις αλλαγές που πέρασαν, πλέον οι αλλοδαποί θα µπορούν µε ένα προκαθορισµένο τεστ και όχι µέσω συνέντευξης, όπως ίσχυε µέχρι τώρα, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µέσω πολιτογράφησης, ενώ θεσπίστηκαν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας από όσους είναι άνω των 65 ετών και µειώθηκε για όλους το παράβολο στα 550 ευρώ. Μάλιστα, το πώς θα είναι το τεστ αυτό θα καθοριστεί µε µια απλή υπουργική απόφαση. Και όλα αυτά ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ενδυναµώνει τις επαφές του µε τις κοινότητες των αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι υποψήφιος ευρωβουλευτής µε τον ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει ο Μουχαµέντι Γιόνους, πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουµ Προσφύγων από το 2017 και ιδρυτής της Αφγανικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Ο Νόµος Χαρίτση όχι µόνο διευκολύνει έναν αλλοδαπό να πάρει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά και δυσκολεύει το να τη χάσει κάποιος που ενδεχοµένως την πήρε χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις. Οπως κατήγγειλε ο Μάκης Βορίδης στη Βουλή, «για κάποιον που έχει ιθαγένεια έρχεται δηµσια υπηρεσία που αµφισβητεί αιτιολογηµένα την ιθαγένεια προσώπου -δεν γίνεται εύκολα αυτό, δηλαδή η δηµόσια υπηρεσία να έρθει να την αµφισβητήσει- και -προσέξτε!- πρέπει επ’ αυτού να απαντήσει ο υπ. Εσωτερικών ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγενείας. Τάσσεται εννεάµηνος προθεσµία απαντήσεως του Συµβουλίου Ιθαγενείας και του υπουργού Εσωτερικών και, εάν µέσα στο εννεάµηνο δεν γίνει, απορρίπτονται οι αιτιάσεις της διοικήσεως. Αρα, λοιπόν, εκ της αδρανείας και κατά πλάσµα δικαίου διατηρεί αυτός την ιθαγένειά του. Να µην εξετάζονται και να µην υπάρχει και επαρκής χρόνος, οπότε διά της αδρανείας θα παίρνουν ιθαγένεια».

Μια άλλη αλλαγή που φέρνει ο Νόµος Χαρίτση είναι η διαδικασία ενώπιον της επιτροπής πολιτογράφησης. Συγκεκριµένα, η κείµενη νοµοθεσία (Ν. 3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προβλέπει ότι «ο αλλοδαπός καλείται να προσκοµίσει στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στοιχεία που πιστοποιούν ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, καθώς και όσα άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιµα για να τεκµηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης». Με τον νέο νόµο, το άρθρο αυτό αλλάζει και η πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας απαλείφεται! Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η νέα διατύπωση της διάταξης αυτής έχει ως εξής: «Ο αλλοδαπός καλείται να προσκοµίσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιµα για να τεκµηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης».

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ

Κατά δεύτερον, µε τον νόµο αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολη η απονοµή ιθαγένειας στους µεγάλους σε ηλικία αλλοδαπούς. Συγκεκριµένα, ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Ελληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει, πέραν ορισµένων τυπικών προϋποθέσεων να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας και να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Νόµος Χαρίτση έρχεται να προσθέσει µια παράγραφο στη διάταξη αυτή, µε βάση την οποία «αλλοδαποί ηλικίας άνω των 65 ετών ή αλλοδαποί µε νοητική ή ψυχική ή σωµατική αναπηρία µπορούν να πολιτογραφηθούν, χωρίς να συντρέχει µέρος των προϋποθέσεων της παραγράφου 1» (αυτών των τριών δηλαδή που προαναφέραµε).

Με τον ίδιο νόµο έγινε πολύ απλή η διαδικασία κτήσης ιθαγένειας από τους οµογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, καθώς καταργήθηκαν οι ειδικές επιτροπές. Ετσι, οι οµογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Eνωσης και κατοικούν σε αυτές µπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Aγκυρας και Λωζάννης, ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 10) του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ταυτόχρονα, οµογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης που όµως έχουν εισέλθει νόµιµα στην Ελλάδα και διαµένουν σε αυτή, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Αγκυρας και Λωζάννης, επίσης δύνανται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε απόφαση του υπ. Εσωτερικών. Ενα άλλο σηµείο που προκαλεί ερωτήµατα και προβληµατισµό είναι το γεγονός ότι αλλάζει ο έχων την αρµοδιότητα να απορρίψει την αίτηση για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, αν ο φάκελος του αιτούντος δεν είναι πλήρης. Μέχρι σήµερα, αρµόδιος είναι, βάσει του νόµου, ο γενικός γραµµατέας της Περιφέρειας, ενώ µε τη νέα νοµοθεσία που έρχεται το ζήτηµα υποβιβάζεται στο επίπεδο του προϊσταµένου της περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας. Ολα γίνονται πιο εύκολα.

ΕΚΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

O αριθμός όσων αλλοδαπών αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια τα τελευταία χρόνια έχει ήδη εκτοξευτεί. Ετσι, µε βάση τα επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία, ενώ το 2014 ο αριθµός αυτός ήταν 21.829 και το 2015 14.178, το 2016 έφθασαν τους 33.487 και το 2017 επιπλέον 33.718 αλλοδαποί πήραν την ελληνική ιθαγένεια. Η διαδικασία συνεχίζεται µε τον ίδιο ρυθµό, καθώς το πρώτο εννεάµηνο του 2018 18.306 αλλοδαποί έλαβαν την ελληνική ιθαγένεια. Ηδη από τον περασµένο Απρίλιο η ιθαγένεια διά της πολιτογράφησης έγινε πιο εύκολη, καθώς το δικαίωµα πολιτογράφησης απέκτησαν όσοι µένουν νόµιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 12 χρόνια, ακόµα και αν δεν έχουν συγκεκριµένους τύπους αδειών παραµονής, ενώ η άδεια διαµονής επ’ αόριστον και η άδεια δεκαετούς διαµονής προστέθηκαν στις άδειες που δίνουν δικαίωµα πολιτογράφησης στα επτά έτη.

Θυµίζουµε ότι η τροποποίηση του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, που είχε ψηφιστεί το 2015 εν µέσω έντονων αντιδράσεων από τη Ν.∆. και τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης, έδωσε το δικαίωµα πρόσκτησης ιθαγένειας: α) στα τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και νόµιµης συνεχούς παραµονής στη χώρα ενός εκ των γονέων τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, β) στους ανήλικους αλλοδαπούς που κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και γ) στους αλλοδαπούς που κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ... ΕΚΛΟΓΩΝ

Η παρουσία δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές παρέχει διαχρονικά ένα εχέγγυο αξιοπιστίας και κύρους της διαδικασίας. Με τις δεκάδες χιλιάδες κάλπες, ωστόσο, που θα στήσει στις 26 Μαΐου η κυβέρνηση ανά την επικράτεια, ο αριθµός των διαθέσιµων δικηγόρων δεν επαρκεί και, έτσι, «επιστρατεύονται» δηµόσιοι υπάλληλοι, µε προτεραιότητα σε όσους έχουν πτυχίο Νοµικής, αλλά και µε αξιοποίηση όσων δεν έχουν. Σύµφωνα µε την τροπολογία του ΥΠ.ΕΣ., «η παρ. 4 του άρθρου 68 του Π.∆. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “Αν τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α’ Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Β και µόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταµένου τουλάχιστον τµήµατος”». 
ΒΙΝΤΕΟ
https://twitter.com/GeorghyZhukov/status/1108986907273449472 

6 σχόλια:

 1. TO ΣΤΕ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ,ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. να δουμε ποσο πιο απλα να το εξηγησουμε μπας και το καταλαβει το κεφαλι σου καθως προκειται για δυο τελειως διαφορετικους νομους,

   ο νομος της λαθροτασιας που βρισκεται στο στε αφορα την αποδοση της ελληνικης ιθαγενειας μεσω φοιτησης για τα παιδια των λαθρομεταναστων που πανε στα ελληνικα σχολεια και πανεπιστημια,
   εφαρμοζεται κανονικοτατα αφου εχουν δοθει βασει του συγκεκριμενου νομου πανω απο 65000 ελληνικες ιθαγενειες ,εκκρεμουν ακομα δεκαδες χιλιαδες αιτησεις θα ξεπερασουν σιγουρα τις 100000 και καποιοι μιλουν και για 250000 ελληνικες ιθαγενειες και φυσικα δεν θα μεινουμε μονο σε αυτους τους αριθμους,
   για να σταματησει να εφαρμοζεται θα πρεπει να κριθει αντισυνταγματικος απο το στε(ποτε επιτελους θα βγει η αποφαση ρωταω για χιλιοστη φορα) και για να ακυρωθουν θα πρεπει να ερθει στα πραγματα μια πατριωτικη - εθνικιστικη κυβερνηση γιατι οπως πολυ καλα γνωριζεις οι ιθαγενειες που κριθηκαν αντισυνταγματικες με τον νομο ραγκουση δεν ακυρωθηκαν απλα σταματησαν να τις δινουν για ενα μικρο χρονικο διαστημα μεχρι να φερουν τον νεο νομο της λαθροτασιας

   η πολιτογραφηση ειναι μια τελειως διαφορετικη διαδικασια αποκτησης της ελληνικης ιθαγενειας και αφορα αλλο νομο,καθε χρονο αποκτουν την ελληνικη ιθαγενεια μεσω πολιτογραφησης καποιες δεκαδες χιλιαδες αλλοδαποι,με το νομοσχεδιο που περασε χθες θα αυξηθει σημαντικα ο αριθμος των αλλοδαπων που θα αποκτουν την ελληνικη ιθαγενεια μεσω πολιτογραφησης και με ακομα πιο χαλαρα κριτηρια,
   γι'αυτο ειναι σημαντικο να υπαρξει προσφυγη στο στε και για τον συγκεκριμενο νομο να μην πεσουμε αμαχητι μπας και καταφερουμε να τον ακυρωσουμε

   Διαγραφή
 2. Η Παγκοσμιοποίηση που θέλει να διαλύσει τα Έθνη όλα τα σχεδιάζει μια χαρά.
  Τα αριστερο-δεξιά κόμματα εδραιώνονται έτσι στην εξουσία και πάνε όλα πρίμα για την επιβολή της Παγκόσμιας Κυβέρνησης του διεθνούς οικονομικού κεφαλαίου.
  Τα μόνα κόμματα που εναντιώνονται είναι τα πατριωτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τα λεγαμε χθες και εδω:

  http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2019/04/854000.html

  ειναι σημαντικο να υπαρξει προσφυγη στο στε και για τον συγκεκριμενο νομο να μην πεσουμε αμαχητι μπας και καταφερουμε να τον ακυρωσουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολινου, δρομολογήθηκε το παλαιό σχέδιο Goudenhove-Kallergi, για την αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών λαών από αφροασιατικές μάζες.
  Τα αφεντικά της παγκοσμιοποιημένης οικουμένης χρειάζονται φτηνά εργατικά χέρια για τα εργοστάσια τους.
  Θα μας μετατρέψουν όλους σε παραγωγικά-καταναλωτικά ανδρείκελα, που τα μυαλά τους κι οι ψυχές τους θα χειραγωγούνται σε απόλυτο βαθμό από τους μηχανισμούς ελέγχου του Νου, των καθεστωτικών ΜΜΕ.
  Όλες οι συλλογικές ταυτότητες που ως τώρα προσδιόριζαν το άτομο, μέσα σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική δομή, πρέπει να ισοπεδωθούν – ακόμα και η πιο αρχέγονη συλλογική ταυτότητα, αυτή του φύλου (γι αυτό και βλέπεις τη λυσσαλέα προπαγάνδα ώστε να μετατραπει ο ανθρωπος σε μια άφυλη μάζα ομοφυλλοφυλων ΛΟΑΤ ατομων…)
  Σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο του «θαυμαστού καινούριου κόσμου», οι μόνες υπαρκτές δομές αντίστασης, βρέθηκαν να είναι τα εθνικιστικά κινήματα.
  και βρέθηκαν στην πρωτοπορεία της αντίστασης.
  Λαϊκά κινήματα όπως της κ. Μαρίν Λεπέν, των Σουηδών εθνικιστών ή της Χρυσής Αυγής, αποτελούν εστιες αντιστασης στον ολεθρο της παγκοσμιοποιησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ !!!!!!!! Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙ ΣΑΜΑΡΑ.Ο ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΤΟ ΣΤΕ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 147 ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕ ! ΟΠΟΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ . ΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive