ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

AΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΒΑΙΟΣ,ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ 5-ου α.μ.Χρ.


Έκδοση του 1536
Ο Ιωάννης Στοβαίος  ήταν συγγραφέας ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από τους Στόβους της Μακεδονίας (στην Παιονία). Το γνωστότερό του έργο είναι το "Ανθολόγιο", το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 500 αποσπάσματα έργων ποιητών, φιλοσόφων και ρητόρων. Η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη καθώς χάρη σε αυτόν σώθηκαν αποσπάσματα χαμένων έργων. Ο συγγραφέας θέλοντας να αφήσει στον γιο του Σεπτίμιο μιά παρακαταθήκη σοφίας, ώστε να διορθώσει τα ελαττώματα του χαρακτήρα του, συγκέντρωσε στο έργο του αυτό το απόσταγμα της σοφίας 204 φιλοσόφων και ιστορικών[2] Το έργο εκτεινόταν σε τέσσερα βιβλία, αλλά...
δεν σώζεται ολόκληρο και μάλιστα σε αυτό έχουν γίνει μεταγενεστέρως επεμβάσεις. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1536 στη Βενετία.

ΚΛΙΚ>>Ιωάννης Στοβαίος - Βικιπαίδεια

2 σχόλια:

  1. και φυσικά έγραφε και μίλαγε ΣΛΑΒΙΚΑ....................!! ρε ουστ ανθέλληνες, λαμόγια πεμπτοφαλαγγίτες, πράκτορες του κερατά!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἐδῶ ὑπάρχει παρεξήγησις ἕνεκα ἀμαθείας προφανῶς.
    Οἱ Στόβοι ἦτο ἑλληνικὴ πόλις τῆς Παιονίας τὴν ὁποίαν οἱ Ρωμαῖοι κατακτηταὶ ἐνέταξαν εἰς τὸ θέμα τῆ Μακεδονίας χωρὶς ὅμως νὰ παύσῃ νὰ εἶναι Παιονία καὶ ἡ ὁποία ἀργότερον ἔγινε Βαρδάρης. Γράφει ἡ Ἄννα Κομνηνὴ εἰς τὴν 'Ἀλεξιάδα' (5,4,4,9) " «.......Καὶ οὕτως ἀμετρήτους καὶ μεγίστους διεκφυγὼν κινδύνους αὖθις σῴζεται διὰ τῶν Στρουγῶν διελθὼν εἰς ᾿Αχρίδας κἀκεῖθι ἐγκαρτερήσας καὶ ἱκανοὺς τῶν πεφευγότων ἀνακαλεσάμενος αὐτοῦ που μετὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου πάντας καταλιπὼν καταλαμβάνει τὸν Β α ρ δ ά ρ η ν, οὐ ῥᾳστώνης χάριν» καὶ περαιτέρω εἰς 5,5,1,6 «Εἶτα καταλιπὼν μεθ' ἱκανῶν ἐκεῖ κόμητά τινα Σαρακηνὸν ἐξ ἐπωνυμίας καλούμενον εἰς τὸν Β α ρ δ ά ρ η ν κατέλαβεν εἰς τὰς καλουμένας ῎Ασπρας ᾿Εκκλησίας». Οἱ δὲ κάτοικοι τῆς χώρας ἀποκαλοῦνται Βαρδαρειῶται ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Γεώργιος Ἀκροπολίτης εἰς τὰ "Χρονικά" 63,124: «....... τότε γοῦν καὶ αὐτὸς πρὸς τοῦτον ἀντέφην ὡς ‘δεῖ ἡμᾶς τὴν πρὸς τοὺς Β α ρ δ α ρ ε ι ώ τ α ς βαδίσαι• τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ καὶ μᾶλλον συμφέρον σοι.’ καὶ γέγονεν οὕτως, καὶ ἐς τῶν Β α ρ δ α ρ ε ι ω τ ῶ ν ἀπῄειμεν τὰς σκηνάς». Ἄς ἀφήσουν λοιπὸν τὰ σάπια οἱ σημερινοὶ Βαρδαρειῶται διότι ἡ ἱστορικὴ Μακεδονία εἰς τὸ μέγιστον τῆς ἀκμῆς της ἔφθανε μέχρι τὸ Μοναστήριον τὴν περιοχὴν τοῦ ὁποίου πρέπει ἡ Ἑλλὰς νὰ ἐνσωματώσῃ διὰ τῆς ἀποσπάσεως αὐτῆς ἀπὸ τὸν Βαρδάρην.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Follow by Email

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: politisvaris1@yahoo.gr
politisvaris1@yahoo.gr

Blog Archive